- > > Gonzo Digimation

Gonzo Digimation


16-06-2008, 01:29. : Asuka
ゴンゾ (株式会社ゴンゾ)
1999 GONZO Digimation. GONZO Digimation. , CGI.

1992 . GONZO Inc..
1996 . Digimation K.K..
1999 . GONZO Inc. GONZO K.K..
2000 . GDH.
2000 . Creators.com K.K..
2002 . GONZO K.K. and Digimation K.K. ; GONZO DIGIMATION K.K..
2003 . Future Vision Music K.K..
2004 . Gonzo Dijimation K.K. GONZO K.K., Creators.com K.K. G-creators K.K., GONZO DIGIMATION HOLDING GDH K.K..